ผลงานตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์โคสเตอร์ ได้รับความไว้วางใจให้ใช้ในโครงการต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมผลงานคุณภาพ ของ KÖSTER ได้ด้วยการ คลิก เมนูด้านซ้ายซึ่งได้จำแนกตาม ประเภทการใช้งาน ตามประเทศ และ ตามผลิตภัณฑ์

ภาพถ่ายด้านล่างเป็นโครงการตัวอย่างที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา: 

USA, Los Angeles, CA, Broadway State Office Building

Object
Broadway State Office Building, Fourth & Broadway, Los Angeles, CA 
Fields of application
Internal basement waterproofing on foundation plate with mineral sealing slurries
Internal basement waterproofing in case of flowing water
Description
This is the old Broadway Department Store. It was remodeled for the State of California by Swinerton & Walberg. There are three levels of basement parking that have exterior walls with a variety of substrates, structural concrete, brick, block, and tile. The walls have been sandblasted an KOSTER KD 2 Blitz applied to leaking or flowing water areas. When these were corrected, the KOSTER NB 1 Grey was applied. Also the existing on-grade floor slabs have been waterproofed using the KOSTER NB 1 System with a 4” topping slab applied. The KOSTER NB 1 reacted into the existing slab and was then reactivated when the new concrete pour was applied. The crystal growth ties the two slabs together chemically, not just as a passive waterproofing membrane. Approximate area is 10,000 sq. meters plus, (100,000 sq. ft) when completed.  
Product applied
KÖSTER KD 2 Blitz Powder
KÖSTER NB 1 Grey
KÖSTER SB Bonding Emulsion "Concentrate"
Contractor
L.M. Waterproofing, El Cajon, CA  

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America