โคสเตอร์ กรีนเพจเจส คู่มือเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง

โคสเตอร์ กรีนเพจเจส เป็นคู่มือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง โดยที่เนื้อหาเน้นที่ระบบกันซึม ระบบปกป้องและซ่อมแซมโครงสร้าง เหมาะสำหรับ สถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา โดยรวบรวมวิธีการติดตั้งระบบกันซึม สำหรับโครงสร้างตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงดาดฟ้า และยังครอบคลุมถึงระบบปกป้องและซ่อมแซมโครงสร้าง
โคสเตอร์ กรีนเพจเจส คู่มือเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง as PDF (Edition 2016, 10MB)

 

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America