โครงการ

Slovenija, Kranj, tesnjenje kopalnic pod keramiko
V novem več stanovanjskem objektu so za tesnjenje pod keramičnimi oblogami (v koplanicah) uporabili Köster BD Sistem.
Kjer je bilo potrebno so najprej nanesli Köster BD 50 Primer, nato pa še dva sloja Köster BD 50. V prvi sveži sloj so na stikih (tla/stena, stena/stena) vgradili Köster BD Flek trak K-120. Na tako pripravljeno in  zatesnjeno podlago so položili keramiko.
 
Izvajalca: 
Ješe-M d.o.o.
Matej Kenda s.p.

Object
Slovenija, Kranj, Brdo, tesnjenje kopalnic pod keramiko  
Fields of application
Wet room waterproofing with liquid synthetics
Description
V novem več stanovanjskem objektu so za tesnjenje pod keramičnimi oblogami uporabili Köster BD Sistem. Kjer je bilo potrebno so najprej nanesli Köster BD 50 Primer, nato pa še dva sloja Köster BD 50. V prvi sveži sloj so na stikih (tla/stena, stena/stena) vgradili Köster BD Flek trak K-120. Na tako pripravljeno in zatesnjeno podlago so položili keramiko.  
Product applied
KÖSTER BD 50
KÖSTER BD 50 Primer
KÖSTER Flex Tape K 120
Contractor
Ješe-M d.o.o. in Matej Kenda s.p. 
Select product:

 

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America